ఉత్పత్తి

 • Nadroparin Calcium Injection

  నాడ్రోపారిన్ కాల్షియం ఇంజెక్షన్

  ఉత్పత్తి పేరు: నాడ్రోపారిన్ కాల్షియం ఇంజెక్షన్

  శక్తి: 0.4 మి.లీ: 4100IU, 0.6 మి.లీ: 6150IU

  ప్యాకేజీ: 2 సింగిల్ డోస్ సిరంజిలు / పెట్టె

  ఫార్ములేషన్: ముందుగా నింపిన ప్రతి సిరంజిలో ఇవి ఉంటాయి:

  పోర్సిన్ పేగు శ్లేష్మం 4,100 యాంటీ-క్సా IU నుండి పొందిన నాడ్రోపారిన్ కాల్షియం

  పోర్సిన్ పేగు శ్లేష్మం 6,150 యాంటీ-క్సా IU నుండి పొందిన నాడ్రోపారిన్ కాల్షియం